Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Allmänna villkor Guldkanten 

Om Guldkanten 
SKPF:s egna lotteri Guldkanten är en skraplott som kostar 40 kr per lott. Högsta vinsten är en miljon kronor och lotteriet har många vinstchanser, det är vinst på i snitt var fjärde lott.

Vinner du inte på det ordinarie skrapfältet där det gäller att hitta 3 lika – då finns
Extrachansen. Där finns en extra chans att vinna!

Fakta om Guldkanten

  • Lottpris: 40 kr
  • Högsta vinst: 1 000 000 kr
  • Antal lotter: 1 000 000 lotter
  • Totalt vinstvärde: 15 300 000 kr
  • Försäljningstid: 2020-04-01–2025-03-31
  • Sista vinstutlämningsdag: 2023-07-31
  • Förmånstagare: Svenska KommunalPensionärernas Förbund
  • Driftbolag: Nordic Lottery

Vinstplan för Guldkanten hittar du här

Spellicens och tillsyn
Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Spelinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
spelinspektionen.se

Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet för lotteriet Guldkanten.

Allmänna villkor

Villkor för prenumeration 
Du som har fyllt 18 år och är folkbokförd i Sverige får prenumerera på lotteriet. Prenumerationen innebär att du får nya skraplottspaket hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning. 

Vinster i Guldkanten
Vinster understigande 1000 kronor kan lösas in hos ett ATG-ombud. För vinster från 1000 kronor kontakta Guldkantens kundservice på: 08-580 024 80.

Fakturabetalning
Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering. 

Autogirobetalning
Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

Uppsägning
Du säger upp din lott genom att kontakta Guldkantens kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.

Personuppgifter och integritet

Vid köptillfället samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Vi kan även komma att komplettera dina personuppgifter i efterhand, t.ex om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier. Villkor och integritetspolicy gäller då även de kompletterade uppgifterna. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra kundåtagande, leva upp till lagar och regler, samt för marknadsföring. Personuppgiftsansvaret delas mellan Svenska KommunalPensionärernas Förbund och Nordic Lottery AB.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om vinster, fakturor och marknadsföring. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling hänvisar Guldkanten till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice. 

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Guldkanten att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Spelinspektionen. 

Guldkanten förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras. 

 

Ändringar i villkoren
Guldkanten har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Guldkantens tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Guldkantens kundservice via post, e-post eller telefon.

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Guldkantens kundservice
113 94 Stockholm
telefon: 08-5800 2480, öppet vardagar 08.00–16.30
kundservice@lotterietguldkanten.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se 

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.

 

Nordic Lotterys integritetspolicy

Vi på Nordic lottery AB tillsammans med SKPF värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I Nordic lotterys policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder  Nordic Lottery s produkter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Första gången vi samlar in personuppgifter om dig får du mer information om detta och hur du kan ange preferenser om hur du vill bli kontaktad.

Nordic Lottery tillsammans med SKPF  är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi hämtar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och fysik adress. Vi kommer också att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom SPAR (Statens Personadressregister), för att upprätthålla god registervård.


När samlas dina personuppgifter in?

  • Vid köptillfället, t ex via webbsida, telefon eller talong.
  • Vi kan även komma att komplettera dina personuppgifter i efterhand, t.ex med personnummer, vilket krävs för att vara kund hos oss, eller med kontaktuppgifter om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier. Villkor och integritetspolicy gäller då även de kompletterade uppgifterna. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra kundåtagande, leva upp till lagar och regler, samt för marknadsföring. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstillfället:

a)  För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Nordic Lottery t ex för att skicka dig lotter och faktura, premier, och andra betalningsmetoder. Vi använder oss av fullgörande av avtal som rättslig grund för denna behandling.

b)  För att vid beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Nordic Lottery ge dig information om våra erbjudanden. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

c)  För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Vi använder oss av fullgörande av avtal för denna behandling.

d)  För att kunna skicka information som du har begärt. Vi använder oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund för denna behandling.

e) För att kunna genomföra marknadsundersökningar. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 

f)  För systemadministration och för att  ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

g)   För att genom analys av beteendemönster på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

h)  Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering, som ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 

i)  För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t ex sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

j)   För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

k)   För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

l)   För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse.Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 

m)  För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor. Vi använder oss av fullgörande av avtal som rättslig grund för denna behandling. 

n)  För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra policies. Vi använder oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund för denna behandling.

 

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Exempel på sådana tjänster är analys och distribution eller andra tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor.

Vid hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. I dessa fall är Nordic lottery AB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.

Nordic Lottery  samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

 

Om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies används för att förbättra hemsidans tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på hemsidan medan andra används för att förbättra din användarupplevelse.

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t ex cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att samla statistik om våra användare i aggregerad form. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till  Nordic Lottery ger du din tillåtelse till att  Nordic Lottery registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som du köpt av oss samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar Nordic Lottery till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.
Om Nordic Lottery  använder sig av berättigat intresse som rättslig grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts i stycket “Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan.

Observera att du, när vi använder “Samtycke” som rättslig grund, närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.Nordic Lottery  kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid uppsägning av din prenumeration kommer dina uppgifter att användas i marknadsföringssyfte i upp till 2 år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.Nordic Lottery  kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se nedan) Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta  Nordic Lottery eller Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan en gång per år, kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från  Nordic Lottery.


Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Nordic Lottery  saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Nordic Lottery ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Nordic Lotterys kundservice
113 94 Stockholm
08-453 54 00, öppet vardagar 08.00–16.30
E-post: kundservice@lotterietguldkanten.se

 

Så här kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.
Kontaktuppgifter
08-657 61 00
E-post: