Allmänna villkor

Förmånstagare

Lotteriet arrangeras av SKPF Pensionärerna till förmån för ideell verksamhet. 

Spellicens och tillsyn

Lotteriet står under Spelinspektionens tillsyn och bedrivs med licens beviljad av Spelinspektionen.

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Spelinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
spelinspektionen.se

Villkor för prenumeration

Du som är en fysisk person, har fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige och som inte har skyddade personuppgifter får prenumerera på lotteriet. Prenumerationen innebär att du får skraplotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice och avslutar din beställning. 

Vinstinlösen

Vinster understigande 1000 kronor kan lösas in hos ett ATG-ombud. För vinster från 1000 kronor kontakta Guldkantens kundservice på: 08-580 024 80.

Fakturabetalning

Prenumerationen ska vara betald senast på fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 30 kr. Väljer du att betala med Autogiro eller kort sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering. 

Autogirobetalning

Autogiro innebär att vi drar kostnaden för din prenumeration från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro, som du enklast gör på guldkanten.se/autogiro/ anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro. 

Betalning med kort 

När du köper prenumerationen med kort drar vi direkt kostnaden för den första månaden. Därefter drar vi kostnaden för prenumerationen från ditt kort varje månad. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta återkommande betalning på ditt kort. Om ditt kort slutar gälla eller betalning ej kan ske tillkommer en påminnelseavgift på 30 kr. 

Du kan, via Min sida, även betala enstaka fakturor med kort.

Betalning med Swish 

Du kan betala din prenumeration med Swish. När du köper prenumerationen drar vi direkt kostnaden för den första månaden. Därefter skickar vi en faktura till dig som du betalar på valfritt sätt. 

Du kan, via Min sida, även betala enstaka fakturor med Swish.

Betalning via banköverföring 

Du kan betala din prenumeration via banköverföring. När du köper prenumerationen drar vi kostnaden för den första månaden direkt. Därefter skickar vi en faktura till dig som du betalar på valfritt sätt.

Uppsägning eller ändring av prenumerationen

Du säger upp nästkommande lott genom att kontakta kundservice. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta din prenumeration innan nästa spelomgång startar. Utebliven betalning eller avslut av Autogiro eller kort gäller ej som uppsägning. Om du vill ändra i din prenumeration gör du också detta genom att kontakta kundservice.

Villkor för webbkonto guldkanten.se

När du blivit kund hos oss kan du logga in på Min sida på guldkanten.se med Bank-ID. Det är inte tillåtet att logga in på guldkanten.se med någon annans persons uppgifter. Du ansvarar själv för att obehöriga inte får tillgång till din inloggningsinformation.

På Min sida kan du bland annat ändra dina kontaktuppgifter och betala dina prenumerationer. 

Personuppgifter och integritet

Personuppgiftsansvaret delas mellan SKPF Pensionärerna och Nordic Lottery AB. Alla personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.  

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Guldkanten att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Spelinspektionen. 

Spelansvar

Läs mer om riskerna med spel och om vår självavstängning.

Ändringar i villkoren

Guldkanten har rätt att när som helst enligt vår egen bedömning ändra dessa villkor genom att publicera ändringarna på denna sida. Eventuella ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de ändrade villkoren publicerats enligt ovan. Ändringar på grund av legala skäl, inklusive myndighetsbeslut, kan komma att träda i kraft tidigare.

Vid väsentliga ändringar kommer du även att informeras om ändringarna innan de börjar gälla.

Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av lotteriets tjänster efter det att ändringarna trätt i kraft, accepterar du villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta kundservice.

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

arn.se 

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.

Fakta om Guldkanten

Lottpris: 40 kr
Högsta vinst: 1 000 000 kr
Antal lotter: 1 000 000 lotter
Totalt vinstvärde: 15 300 000 kr
Försäljningstid: 2024-04-01–2025-04-30
Sista vinstutlämningsdag: 2025-07-31
Förmånstagare: Svenska KommunalPensionärernas Förbund
Driftbolag: Nordic Lottery

Lotterilicens

Licenstid: 2020-04-01 – 2025-03-31
Licens- och tillsynsmyndighet: Spelinspektionen
Licensinnehavare: Svenska KommunalPensionärernas Förbund