Vinstplan

Vinstplan

Lotteriet har totalt 1 000 000 lotter som fördelas enligt nedan. Lottpriset är 40 kr.

Vinstsumma Antal Totalsumma Typ av vinst
500.000* 2 1.000.000 Kontanter
120.000** 2 240.000 10.000 kr/mån i ett år
50.000 4 200.000 Kontanter
25.000 16 400.000 Kontanter
10.000 20 200.000 Kontanter
1.000 550 550.000 Kontanter
500 700 350.000 Kontanter
160 4.000 640.000 Kontanter
80 26.500 2.120.000 Kontanter
40 240.000 9.600.000 Kontanter

Totalt vinstvärde: 15.300.000 kr

*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinst. Skrapa fram 3 x Högvinst för chans att vinna från 400.000 kr upp till 1.000.000 kr. Exakt vinstsumma avgörs i en extradragning.

**10.000 kr per månad i ett år.

Vinstandel: 38,25% 
Totalt antal vinster: 271.794 st. 
Totalt vinstvärde: 15.300.000 kr
Vinsttäthet: 3,68

Vinstplan Guldvinsten (högvinst)

Vinstnivå Antal vinster
400.000 kr 25
500.000 kr 54
600.000 kr 20
1.000.000 kr 1
Totalt 100 st